Sunday, 30 November 2008

Korrupsjon i Norge

Interessant og lærerik bok om korrupsjonstilstanden i Norge. Boka er skrevet av journalistene i Aftenposten, som avdekket vannverket-saken. Her får du vite om flere korrupsjonssaker i Norge, og gjerne noen som også er litt eldre.

Boka setter også spørsmålstegn ved hva korrupsjon egentlig er. Det er ikke alltid så lett å gi en entydig definisjon på dette, og ofte er det jo hensikten også relevant.

No comments: